Eğitim, Güncel, Yaşam

TÜRKİYE YÜZYILI VE TÜRK DÜNYASINDA EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI

Topkapı Üniversitesi, BULTÜRK ve BGSAM işbirliğiyle “Türkiye Yüzyılı ve Türk Dünyasında Eğitimde Dönüşüm Çalıştayı” 28 Kasım 2023’te düzenlenecek. Eğitimdeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak.

Topkapı Üniversitesi Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği (TÜRKDEGS), Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) ve Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi ( BGSAM ) işbirliğiyle, 28 Kasım 2023 Salı günü “Türkiye Yüzyılı ve Türk Dünyasında Eğitimde Dönüşüm Çalıştayı” düzenleyecek.

Çalıştayda, eğitimde paradigma ve felsefe değişikliği, okulun değişen rolü ve 21. yüzyıl eğitim ortamları, öğretmen yetiştirme ve nitelik sorunu, geleceğin eğitiminde yeni öğretmen becerileri, eğitim sisteminde yapılanma ve sistem sorunları, müfredat programları ve sorunları, eğitim yönetimi ve yönetici yetiştirme, eğitim denetimi ve etkili bir denetim modeli, Türk dünyasının eğitimde birlik vizyonu, Irak Türklerinin eğitim sorunları ve çözüm önerileri, Irak Türklerinin Türk dünyasına entegrasyonu, Suriye Türklerinin Türk dünyasına entegrasyonu, Azerbaycan Türklerinin Türk dünyasına entegrasyonu, Kazakistan Türklerinin Türk dünyasına entegrasyonu ve Batı Trakya Türklerinin eğitim sorunları ve Türk dünyasıyla entegrasyonu gibi konular ele alınacak.

Çalıştaya, eğitim alanında uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katılacak.

Çalışma, Türkiye’de ve Türk dünyasında eğitim alanındaki sorunların tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Çalıştaydan, eğitimde paradigma değişikliğinin gerekliliği, okulun değişen rolü ve 21. yüzyıl eğitim ortamlarının önemi, öğretmen yetiştirme ve nitelik sorununun çözümü, geleceğin eğitiminde yeni öğretmen becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminde yapılanma ve sistem sorunlarının giderilmesi, müfredat programlarının güncellenmesi, eğitim yönetiminin güçlendirilmesi, eğitim denetiminin etkinleştirilmesi, Türk dünyasının eğitimde birlik vizyonunun oluşturulması ve Türk dünyasındaki Türklerin eğitim sorunlarının çözümü gibi konularda önemli sonuçlar çıkması bekleniyor.

TARİH : 28 KASIM 2023-SALI

YER    :  TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ

09: 30-10.00: Açılış Konuşmaları

1. OTURUM 10.00-12.00

Moderatör: Uzman Psikolog Kazım YURDAKUL

1 – Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü “Üçüncü Bin Yılda Eğitimde Felsefe Ve Doktrin”

2 – Prof. Dr. Mustafa MÜJDECİ – Kırıkkale Üniv. Toplum Bilim Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı

“Osmanlı’dan Cumhuriyete Eğitim”

3 – Prof. Dr. Caner KARAVİT – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün. Öğretim Üyesi, eski Rektör Yardımcısı: “Sanat Eğitiminde Neredeyiz”

4 – Dr. Naciye KAYA –Yıldız Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Etnopedagoji”

5 – Metin Külünk– E. Milletvekili – “Eğitim ve Siyaset”

6 – Dr. Erdal Karabaş -AB Yerel ve Bölgesel Yönetimler Uzmanı TÜRK DÜNYASINDA, Ekonomik Tabanlı Eğitime Dönüşüm Stratejisi /

12.30-13.00: Öğle Arası

2. OTURUM (13.00-15.00)

Moderatör : Nevzat ÖZTÜRK – BGSAM BAŞKAN YRD.

1-Okulun Değişen Rolü ve 21.Yüzyıl Eğitim Ortamları

Dr.Cemil KESKİN Safir Eğitim Kurumları Genel Müdürü

2-Eğitim Sisteminde Müfredat Sorunları ve Ortaöğretimde Yeni Okul Modeli

Mehmet İSMETOĞLU- Düzce Akçakoca Lisesi Müdürü-Doktora

3-Öğretmen Yetiştirme ve Nitelik Sorunu

Nevzat ÖZTÜRK- Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yrd.-Eğitimci Müfettişi (Eğitimci-Yazar)

4- Eğitim Sisteminde Yapılanma ve Sistem Sorunları

Rafet ULUTÜRK-BULTÜRK  BULTÜRK Genel Başkanı

5-Eğitim Denetimi ve Etkili Bir Denetim Modeli

Nevzat ÖZTÜRK- Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yrd.-Eğitimci Müfettişi (Eğitimci-Yazar)

ARA – ÇAY MOLASI (15.00 -15.30)

3.OTURUM- TÜRK DÜNYASINDA EĞİTİM ENTEGRASYONU (16.00)

Moderatör: Tümamiral Cihat Yaycı
1 – Prof. Dr. Mualla Uydu “Türk Dünyasının Eğitimde Birlik Vizyonu Nasıl Olmalıdır”-

2 – Dr. Ali Semin “Irak Türkleri’nin Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri”- (Ortadoğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu Direktörü)

3- Mehmet Tütüncü “Irak Türklerinin Türk Dünyası Eğitimine Entegrasyonu”– (Türkmeneli Dernekler Fdr. Başkan)

4 – Dr. Tarık Sülo Cevizci “Suriye Türklerinin Türk Dünyası Eğitimine Entegrasyonu” – (Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı)

5 – Dr. Elvin Abdurrahmanlı “Azerbaycan Türklerinin Türk Dünyası Eğitimine Entegrasyonu”-

6 – Prof. Dr. Ainur Nogayeva “Kazakistan Türklerinin Türk Dünyası Eğitimine Entegrasyonu”-

7- Mustafa Soytürk “Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları ve Türk Dünyasıyla Entegrasyonu” –

18.00: Raporlaştırma ve Sunum Bölümü

18.30: Sonuç Bildirgesinin Açıklanması

Kapanış

Bir Cevap Yazın