Yorum-Analiz

Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup: Teşkilatınızın İçinden Gelen Tehdit

31 Mart 2024 Yerel Seçimi

Sayın Cumhurbaşkanımız! Bursa’da akıllara zarar bir olay yaşandı. Ak Parti Bursa İl Başkanlığına kayıtlı 0 224 532 20 24 numaralı telefondan Türk Vatandaşlarımıza Bulgarca ve Yunaca sesli mesaj gönderilmektedir. Ses kaydında “Sevgili hemşerilerimiz 31 Mart günü sizleri sandığa gitmeye, sandıkları patlatmaya, gelecekte başarılı uygulamaların hayata geçirilmesi ve Bursa’nın kazanması için Alinur Aktaş’a oy vermeye davet ediyoruz” denilmektedir. Bursa’da yaşanan olay, ya Ak Parti Teşkilatının vatandaşlarını tanımadığını yahut Bulgaristan Türklerini ve Yunanistan Türklerini, Türk olarak kabul etmediklerini, onları Bulgar ve Yunan olarak tanımladıklarını göstermektedir. Bu mesaj gelince, 1984 yılında Bulgaristan’da maruz kaldığımız isim değiştirme ve zorbalıkların Türkiye’de de başladı mı? diye endişe duymaya başladık. Cehaletin bu kadarına pes doğrusu! Balkanlara İslam’ı götürmek, Balkanları Türkleştirmek adına Balkanlara gönderdiğimiz Evlad-ı Fatiha’nın torunları, maruz kaldıkları zorbalık, asimilasyon politikaları karşısında Anayurda dönmüşlerdir. Özellikle 1989 göçü ile gelen Bulgaristan Türkleri, çalışkanlıkları ve üretkenlikleri ile Türk toplumuna model olmuşlardır. Bu vatandaşlarımızın tamamına yakını özellikle belli yaşın altındakiler Bulgarcayı hiç bilmemektedirler. Yıllardır kendi dillerini yok sayan Bulgar ve Yunan zulmünden Anayurda dönen yurttaşlarımız Türkiye ve Türkçe hasreti ile kimliklerini koruyabilmişler iken Ak Parti gibi yaklaşık 23 yıldan beri Türkiye’yi yöneten bir parti teşkilatının bu ayrıntıları bilmemesi düşünülemez. O zaman burada Ak Parti içinde, Cumhurbaşkanımızın bir dava şuuru ile büyüttüğü, millete hizmete dönüştürdüğü ve Türk Dünyasının umudu haline gelen Ak Parti’yi bitirme ve operasyon çekme girişimi olduğunu değerlendirmekteyiz. Mazlum coğrafyaların ve Türk Dünyasının lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı partisinin teşkilatlarının adeta Ak Parti’yi toplum nezdinden küçük düşürme, aleyhte çalışma yürütüldüğünün ispatıdır. Dolayısıyla Bursa’da yaşanan bu olay sonrasında, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayının çalışmasına bile gerek kalmadığı söylenebilir. Ak Parti teşkilatının bu sesli mesajı ile yurttaşlarımızla adeta alay ve hakaret edilmiştir.

BULTÜRK ve Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezimize ulaşan, İstanbul’da yaşamalarına rağmen kendilerine de Bursa’daki sesli mesajın ulaştığını söyleyen ve şikâyetlerini dile getiren vatandaşlarımızın sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlerin önderliğinde Türkiye’nin geldiği nokta, Türk birliğinin kurulmasının yakın olduğu bir dönemde bu sesli mesaj işlerin iyi gitmediğini, sizlere birilerinin operasyon çekme girişimlerinin olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Bu tür girişimlerde bulunanlara dur demediğiniz müddetçe milletin destekleri ve sizlerin emekleri heba olacaktır. Sizler, etrafınızda dost görünen, menfaat çetelerine artık dur demelisiniz. Sizleri gönülden seviyoruz, milletin ve ümmetin geleceği için destekliyor, dualarımızı eksik etmiyoruz. Ancak bu aşamadan sonra Ak Parti’ye Müslüman Bulgaristan Türkleri ve Müslüman Yunanistan Türkleri değil, Bulgar ve Yunanlı vatandaşlar destek verecektir. Çağrı ve davet onlaradır. BULTÜRK ve Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) olarak Bursa’da yaşanan ve Ak Parti Teşkilatı tarafından Bulgaristan ve Yunanistan Türklerine Bulgar/Yunan muamelesi yapılarak gönderilen “Sevgili hemşerilerimiz 31 Mart günü sizleri sandığa gitmeye, sandıkları patlatmaya, gelecekte başarılı uygulamaların hayata geçirilmesi ve Bursa’nın kazanması için Alinur Aktaş’a oy vermeye davet ediyoruz” şeklindeki Bulgarca ve Yunanca sesli mesajı kesinlikle kabul etmiyoruz, sizlere olan sevgimiz baki olmakla birlikte bu mesajı gönderenlere destek olmayacağımızın ve davete icabet etmeyeceğimizin bilinmesi hususunu arz ederiz.

Saygılarımızla,

Rafet ULUTÜRK
BULTÜRK

Bir Cevap Yazın