Temsilcilikler

ABD
Ali GÖKAY

Afganistan
Abdulhekim MAHDUM

Almanya
Seniha Rasim SABRİ

Azerbaycan
Ekber GÖŞALI

Belçika
Yusuf CİNAL

Bulgaristan – Sofya
Mustafa DEĞİRMENCİ

Çuvaşistan
Oleg TSEPLENKOV

Dağıstan
Yangurchi ADZHİEV

Gagauzya
Oleg GARİZAN

Hollanda
Fatma AKTAŞ

İspanya
İbrahim ÖZKALEMKAŞ

Karaçay
Hasan HALKOCH

Kazakistan
Nurgali JUSİPBAY

Kırgızistan
Atila GÜVEN

Kırım
Eskender BARİİEV

KKTC
Prof. Dr. Güven ARIKLI

Kosova
Sali SALLAH

Makedonya
Enes İBRAHİM

OMSK
Altınay JUNUSOVA

Özbekistan
Bahtiyor ABDUKARİMOV

Romanya
Erol MENADİL

Rusya – Moskova
Katya TYDYKOVA

Tataristan
Bary DAVLETRAREEV

Türkiye – Ankara
İsmail CİNGÖZ

Türkiye – İstanbul
Nedim BİRİNCİ

Yakutya
Valery LUKOVTSEV