Araştırma-Tarih

Dünyada Türk Devletleri ve Toplulukarı

YENİ DÜNYA DÜZENİNİ BU HALKLAR TAYİN EDECEK; TÜRK MİLLETİ, TÜRK TOPLULUKLARI VE DÜNYADA TÜRKLER…

Türk Cumhuriyetleri;

Türkiye Cumhuriyeti;
Nüfus: 81.000.000
Başkent: Ankara

Azerbaycan Cumhuriyeti;
Nüfus: 12.000.000
Başkent: Bakü

Kazakistan Cumhuriyeti;
Nüfus: 17.400.000
Başkent: Astana

Türkmenistan Cumhuriyeti;
Nüfus: 6.000.000
Başkent: Aşkabat

Özbekistan Cumhuriyeti;
Nüfus: 31.000.000
Başkent: Taşkent

Kırgızistan Cumhuriyeti;
Nüfus: 6.200.000
Başkent: Bişkek

KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Nüfus: 300.000
Başkent: Lefkoşe

______________

ÖZERK TÜRK
CUMHURİYETLERİ

ALTAY CUMHURİYETİ;
Altai Nüfus: 300.000
Başkent: Gorno-altaysk

BAŞKORTİSTAN;
Nüfus: 5.300.000
Başkent: Ufa

KABARDEY-BALKARYA
CUMHURİYETİ;
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Nalçik

ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ;
Nüfus: 1.800.000
Başkent: Şupaşkar

DAĞISTAN CUMHURİYETİ;
Nüfus: 3.500.000
Başkent: Mahaçkala

DOĞU TÜRKİSTAN;
Nüfus: 40.000.000
Başkent: Urumçi

GAGAVUZYA;
Nüfus: 200.000
Başkent: Komrat

HAKASYA;
Nüfus: 600.000
Başkent: Abakan

KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ;
Nüfus: 700.000
Başkent: Çerkessk

KARAKAL PAKİSTAN;
Nüfus: 1.400.000
Başkent: Nukus

NAHCİVAN;
Nüfus:500.000
Başkent: Nahcıvan

TATARİSTAN;
Nüfus: 4.500.000
Başkent: Kazan

TUVA CUMHURİYETİ;
Nüfus: 388.000
Başkent: Kısıl

YAKUTİSTAN;
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Yakutsk

_________________

TÜRK HALKLARI;

İRAN TÜRKLERİ: Azerbaycan Cumhuriyeti dışında İran’da varlığını sürdüren, 30.000.000 nüfusuyla en büyük Azerbaycan topluluğunu oluştururlar.
KAŞKAYLAR: Nüfus: 2.500.000

NOGAYLAR: Rusya Federasyonu içinde toplam sayıları 400.000 civarındadır.

AHISKA TÜRKLERİ: Türkiye dışında, Rusya, Türkistan’da, Avrupa ve ABD’de yaklaşık 500 bin civarındadırlar.

BALKAN TÜRKLERİ:
BULGARİSTAN -2.500.000
YUNANİSTAN – 150.000
ROMANYA – 130.000
MAKEDONYA – 60.000
KOSOVA – 30.000

IRAK TÜRKMENLERİ: Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren Türklerdir. 3.500.000 civarındadırlar.

KAÇARLAR: İran’ın bir dönemine damgasını vuran türk boyu. günümüzde nüfusları 25 bin ile 30 bin civarındadır.

KARAY TÜRKLERİ (KARAİMLER): Dini inanış olarak museviliği seçen Türk halkı. bugün başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100 bin civarındadır.

KIRIMÇAKLAR: Bir başka Yahudi Türk boyu. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10 bin civarındadır.

KUMUK TÜRKLERİ: Rusya – Kafkasya – Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500 bin civarındadır.

SALARLAR: Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200 bin civarında olan Türk topluluğudur.

DOLGANLAR: Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan ve sayıları 10 bini bulan Türk topluluğudur.

ŞORLAR: Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20 bin civarındadır.

SURİYE TÜRKLERİ: Günümüzde sayıları 1.500.000’i bulan Oğuz Türkmenleridir.

UYGURLAR: Çin’de yaşayan ve sayılları 20.000 civarında olan Türk topluluğudur.

TEREKEMELER: Günümüzde ekseri Rusya’da yaşayan ve sayıları 1 milyon civarında olan Kıpçak topluluğudur.

HALAÇLAR (KALAÇ): İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200 bini bulan Türk topluluğudur.

ŞAHSEVENLER: İran’da yaşayan sayıları 300 bini bulan Azerbaycan halkıdır.

NAYMANLAR: Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3 milyonu bulan topluluktur.

AVRUPA TÜRKLERİ: Almanya başta olmak üzre Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9 milyon civarındadır.

MACARİSTAN: Macar Türkleri, Sekel Türkleri. Bunların dışında populasyonları kayda değer olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren birçok Türk topluluğu vardır.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN, KUVEYT: Bugün tüm dünyada yaşayan Türk nüfusu 300.000.000’u aşmaktadır. Bunların tam sayısı bilinmemektedir.

AKRABA Toplulukları: BOSNA HERSEK, ARNAVUTLAR, GİBİ.

AYRICA AMERIKA’DA, MELÜNCANLAR vs..

 

Bir Cevap Yazın