Yazarlarımız

Türklerin Birleştiği “TÜRK YOLU” Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarına Hayırlı Olsun

Murat ULUTÜRK

Saygı değer,
Gönülleri KIZIL ELMA, TURAN ÜLKÜSÜ, TÜRK DÜNYASI sevdası ile dolu,

Kalpleri Esir TÜRK Kardeşleri ve Mazlum milletlerin kurtulşları için kıpır kıpır çarpan merhametli, mağrur, müşfik,

Türklük Gururu ve Şuuruna sahip gönüldaşlarımız, okuyucularımız;

Sizleri, TÜRK-İSLAM âlemi ile birlikte idrak ettiğimiz bu mübarek Ramazan ayında sonsuz saygı ve muhabbetlerimiz ile selamlıyor hayrlı, uğurlu, sağlıklı ve huzur dolu ibadetler diliyoruz.

Yüce ALLAH (cc)ın inayeti, Aziz Türk Milleti’mizin çalışkan ve zeki evlatlarının canhiraş çalışmaları ile içerisinde bulunduğumuz Asır, (21. Asır) “TÜRK ASRI” olacaktır. İnşaallah.

Bilim, İlim, Teknoloji, Sanayii, Ticaret, Tarım, Turizm, Ulaştırma, Bilişim (vs) tüm alanlarda yapılan başarılı çalışmaların sonuçlarıda bu Asrın, “TÜRK ASRI” olacağını kuvvetle işaret hatta bizce ispat ediyor.

Yeterki olanları, gelişmeleri iyi niyetli, yapıcı ve güzel gözle görüp anlayalım, anlatalım.

“TÜRK DÜNYASI” nda ve özellikle Cennet Vatanımızda, Aziz Milletimiz, Kadim Güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz’de vuku bulan gelişmeler, gün geçtikçe artan, Teknolojik, Askeri, Sınai, İktisadî, Ulaştırma, Tarımsal ve Turizme dayalı Ekonominin gelişmesi bölgede bulunan dost ülkelerin göğüslerini kapartmış onların umutlarını artımış Lider ülke olmak yolunda Türkiye Cumhuriyeti Devletimize Güvenlerini artırmıştır.

Aynı cümleden olmak üzre, söz konusu gelişme ve ilerlemelerden bölgesinde ve tüm Dünyada bulunan TÜRK-İSLAM düşmanlarının endişelerini ve korkularını artırmış rahat uyuyamaz hale ve psikolojik depresyona sokmuştur.

Örnek olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yapmış olduğu İHA ve SİHA’larımız gerçek savaş alanlarında kullanılarak üstünlüklerinin tartışılmazlığı ile mevcut “HARP SİSTEMİ” nide değiştirerek sözde SÜPER GÜÇLERE iyi bir ders vermiştir.

Diğer yandan, Uluslararası ilişkilerde, Ticari, Sosyal, Kültürel, Sınai, İktisadî, Ulaştırma, Tarım, Ziraat, Sağlık, Turizm ( vs) insanlığın ihtiyaç duyduğu her alanda birbirlerinden azami ölçüde faydalanarak hayatlarını sürdürmelerini sağlayan en büyük ve vazgeçilmez yatırım ve olguların başında,
“YOL” gelmektedir.

İnsanlık tarihinde de görüldüğü gibi, “YOL” olgusuna hayatî önem verilmiştir. Bu olguya en önemli örnek “İPEK YOLU” dur.

Asırlar sonra tarihte gördüğümüz, bildiğimiz, “İPEK YOLU”nun alternatifi olarak da günümüzde “TÜRK ASRI” na yakışır halde bölge ülkelerine, “TÜRK DÜNYASI” ve tüm insanlığa hizmet edecek, barış, huzur, sağlık ve özgürlük getireceğine inandığımız,

LONDRA-İSTANBUL-PEKİN hattında faaliyete geçmiş olan “TÜRK YOLU” nun ve onun adını taşıyan mütevazı dergimiz, “Türklerin Birleştiği TÜRK YOLU”nun TÜRK DÜNYASI’na, TÜRK-İSLAM ÂLEMİ’ne, Bölge ülkelerine ve akraba topluluklarına, İNSANLIK ÂLEMİ’ne hayırlara vesile olmas dilek ve dualarımızla,

Yüce Rabbimizden,

Özellikle, “UYGUR TÜRKLERİ” kardeşlerimiz başta olmak üzre tüm esir ve mazlum insanlık âleminin kurtuluşlarına vesile olmasını niyaz ediyoruz.

“UYGUR TÜRKLERİ” ve tüm Esir, Mazlum Milletlerin İnsan Hakları ve Özgürlük davalarının yılmaz savunucusu, takipçisi olacak,

“Türklerin Birleştiği TÜRK YOLU” dergimiz, Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarımıza
Hayrlı uğurlu ve bereketli olsun.
Saygı ve muhabbetlerimizle.

Bir Cevap Yazın