Yazarlarımız

BULTÜRK’TEN KAMUOYUNA BİLDİRİ…!

BULGARİSTAN ASILLI TÜRK’LERLE İLGİLİ BULTÜRK’TEN KAMUOYUNA BİLDİRİ…!

Bulgaristan ve Türkiye’de yaşayan Bulgaristan asıllı Türkler ve Müslüman azınlıkların Bulgaristan’da insan haklarına uygun şartlarda yaşamalarının ve gasp edilen insani ve millî haklarının geri alınabilmesi amacıyla,

Türkiye ve Bulgaristan’da BULTÜRK olarak kuruluşumuzdan bu yana vermiş olduğumuz haklı ve canhiraş mücadelemize asla bıkkınlık ve yorgunluk alameti göstermeksizin aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz.

Bulgaristan Devletinin 1990 yılı itibariyle Komünist rejimi terk ederek

Demokrasi ve Demokratik rejimle idareye geçmesiyle Bulgaristan’da oluşan Devlet yönetimlerine Türk’ler ve Müslüman azınlıkları temsilen kurulan Siyasi partiler aracılığı ile Bulgaristan Parlamentosuna kendilerini Türk olarak bilip tanıdığımıza inandığımız sözde vekillerimizi seçerek Sofya’ya gönderdik.

Bulgaristan Devletinin Demokrasi ile yönetildiği idare edildiği

30 yılı aşkın bir süre zarfında seçilen Milletvekillerinin büyük ekseriyeti Bulgaristan Devleti ve Bulgarların yararına olmayıp Demokrasi adına yönetime gelen emperyalistlerin çıkarlarına hizmet etmeyi Vekilliklerinin öncül ve vazgeçilmez bir şartı olarak kabullenmişlerdir.

Türk ve Müslüman azınlıkları temsilen kurulan siyasi Türk partilerinin listelerinden seçilen sözde Türk Milletvekilleri de tıpkı küreselci-Bulgar Milletvekilleri gibi emperyalistlerin yanı sıra Türk ve Müslümanlara karşı mücadele veren savaş açan düşmanları ile birlikte saf tutarak sadece kendi menfaat ve çıkarlarını gözeterek lüks ve görkemli bir hayat sürmüşlerdir.

Bulgaristan’da Komünist rejimin uyguladığı soykırım,

kültürel asimilasyon ve işkencelerin sonucu olarak gasp edilen İsim hakları, ibadet yasakları, tarihi, mezar taşları ve vakıf eserlerin tahrip edilerek Türk-İslam medeniyetinin ürünleri ve tapuları sayılan değerlerin yok edilmeleri hatta günümüzde Bulgaristan Parlamentosu olarak görev ifa eden binanın bulunduğu yerin bir Müslüman Türk mezarlığı olduğunu bilerek duruma kayıtsız kalan insaf, izan ve inisiyatiften uzak olarak sessiz kalan sözde Türk Milletvekillerini BULTÜRK ve BGSAM olarak en derin üzüntülerimiz ile kınıyor tarih önünde vicdanlarının seslerini dinleyerek hesap vermeye davet ediyoruz.

Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir Bulgaristan’da yapılan tüm siyasi ve sosyal konular ile birlikte özellikle yapılan tüm seçimlerle ilgili ön görü ve stratejilerimizde ne kadar haklı olduğumuz Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Geçmiş dönemlerde öngördüğümüz gibi önümüzdeki aylar içinde Bulgaristan Devleti’nde yapılması kuvvetle muhtemel bir Erken Genel Seçim kaçınılmazdır.

Yıllardır Türkiye’de yaşayan Bulgaristan asıllı Türk Vatandaşlarımızı Bulgaristan, Bulgaristan Türkleri ve azınlıkların seçimlerde vatandaşlık haklarının kullanılarak insanca yaşam haklarının, insan haklarının kazanılmasına olanca gücümüzle katkıda bulunduk.

Hiç bir maddi kazancı, Bulgaristan ve Bulgaristan asıllı Türk vatandaşlarımızın soydaşlarımızın maddi ve manevi kazancının önünde tutmadık. Kimseye yalan söylemedik.

Kendi çıkarlarımız için, hiçbir kurum, kuruluş ve güç kaynaklarını kandırarak ikna edip vazife talep etmediğimizi saygın kamuoyumuza arz ederken,

BULTÜRK olarak yakın gelecekte yapılması kuvvetle muhtemel Erken Genel Seçimlerde Bulgaristan, Bulgaristan asıllı Türk ve Müslüman azınlıkların haklarını parlamentoda cesaret ve güzel ahlâkı ile seslendirecek olan kişileri parti ayrımı yapmadan hatta bağımsız olarak seçilmesi hususunda gerekli çalışmalara katkıda bulunarak destek vereceğimizi tüm halkımıza ilân ediyoruz.

Karınca misali bizim safımız ve yönümüz belli olacaktır.

Safımız; Türk-İslam medeniyetinin mensupları mazlum halkımızın yanıdır.

Yönümüz; İ’layı Kelimetullahtır, Nizam ı Âlemdir. Hedefimiz “KIZIL ELMA” dır.

Yalansız, talansız dürüst, ahlaklı ve adaletli bir dünya için.

Hep birlikte insanlığa saygılı Bulgaristan yönetimini kuracağız.

İnancımız;

“MÜSLÜNAM YALAN SÖYLEMEZ,” “YALAN İLE İMAN BİR ARADA BULUNMAZ.”

Saygılarımızla,

Bir Cevap Yazın