Yazarlarımız

“TÜRKLERİN BİRLEŞTİĞİ TÜRK YOLU” ile AVRUPA-ASYA (AVRASYA) OLDU;

Değerli dostlar;
İnsanlığın dünya üzerinde var oluşu ile birlikte Fıtratı gereği sosyal bir varlık olan İnsanoğlu, yaratılmış olan tüm canlılarla iletişim halinde bulunarak onlardan faydalanarak hayatlarını sürdürmüşlerdir.
İnsanoğlu yaşamı boyunca kendi türü ile olduğu kadar yaşamda yer alan canlı varlıklardan Bitkiler Âlemi, Hayvanlar Âlemi, cansız varlıklar ve doğa olayları ile hem hal olmuşlardır.
Sosyal bir varlık olan İnsanoğlu evvel emirde bireysel olarak yaşamanın zorluklarını aileden başlamak üzre toplu olarak cemiyet halinde yaşamlarını sürdürerek aşmıştır.
Bireysel ve kapalı bir yaşamdan aile ve toplu yaşam şekline geçmeyi tabiatın zorlu şartlarına rağmen açtıkları cidarların “YOL” ların sayesinde birbirleriyle yardımlaşarak, dayanışma ile kolaylaştırmışlardır.
Tabiatta bulunan Bitkiler ve Hayvanlar Âleminden ise ziraat yaparak ve avlanarak elde ettikleri ürünleri işlemeyi öğrenerek kendilerini geliştirmişlerdir.
Zamanla nüfuslarının artması ile doğru orantılı olarak artan ihtiyaç ve gereksinmelerinin sağlanması amacı ile uzakları yakın yaparak yaşadıkları dünyayı küçülterek medeniyet ve tekâmülü sağlayan zamanına göre oldukça büyük ve hayati yollar yapmışlardır.
Hatta insanoğlunun çağımızda Dünyanın dışında UZAY Yolculuğu da başlamıştır.
Tarihte,
“İPEK YOLU”, “ BAHARAT YOLU” diye meşhur olmuş YOLLAR insanlık için hayatı kolaylaştıran, birbirleriyle Ticari ilişki kurduran, sevinçte ve kederden bir araya getirip kâh güldüren, kâh üzen, beslenmeleri için arazinin işlenmesinde en büyük katkıyı sağlayan, Hizmetlerinde kullanmak maksadıyla yaban hayvanlarının eğitilerek evcilleştirilerek çözüm ortağı haline gelmesine yardımcı olan ve bir kısım hayvanatında Avlanarak yaşamları için etinden, sütünden, yağından, yumurtasından, derisinden hulasa insan yaşamına katkı ve kolaylık sağlayacak her şeylerinden yararlanılması “YOL” sayesinde onlara ulaşılmkla mümkün olmuştur.
“YOL MEDENİYETTİR”.
İlkesine uygun olarak yapılan YOLLAR kullanıcıların emel ve gayelerine göre sıkıntılara da vesile olmuştur.
Emperyalist ve sömürgeci devlet ve milletler Tarih boyunca Ekonomik, Kültürel, Sosyolojik, Irkçı, Din çatışmaları, İşgalci vb. nedenleri bahane ederek güçlü olan Vandalların zayıf ve savunmasızlara karşı kötü niyet, katliam, soykırım ve düşmanlıklarını bunca güzellik ve yaşama vesile olan “ YOL” sayesinde ortaya koymuşlardır.

Ancak;
Her şeye ve her şarta rağmen
21. ASIR “TÜRK ASRINA” damgasını vuracak olan,
AVRUPA ve ASYA kıtalarını birleştirerek tek kıta “AVRASYA” kıtası haline getiren tarihi “İPEK YOLU” yeniden düzenlenerek “LONDRA – PEKİN” hattını birleştirmiştir.
Bu birleşme ve uzama sadece “BATI – DOĞU” ekseninde olmayıp “KUZEY – GÜNEY” ekseninde de genişleyerek büyüyerek “AVRASYA” kıtaları ile AFRİKA ve diğer kıtaların yakınlaşmaları na sebep olmuştur.
“LONDRA – PEKİN” hattında âdeta bir balık iskeleti gibi uzanan geçmişin “İPEK YOLU”,
günümüzün bize göre,
“TÜRK YOLU” olan muhteşem yolun her iki tarafında bulunan ve tam 65 Ülkenin içinden yada kıyısından geçmesi nedeni ile bu ülkelerden,
“TÜRK YOLU” na tali yollarla çıkarak birleşmeleri ile “AVRASYA” yı dünya ülkelerineuhdesinde bulunan muhteşem yollar,
DEMİR YOLLARI”,
“DENİZ YOLLARI” “HAVA YOLLARI” nın destekleri ile İnsanlık için “UZAK” kavramını sona erdirmiştir.
İnsanlık için,
BARIŞ, HUZUR, MUTLULUK, SAĞLIK, TİCARET, EKONOMİ, SANAYİİ, TURİZ SEYAHAT, ZİRAAT, ENERJİ, HAK HUKUK, ADALET, İNSAN HAKLARINA SAYGI, KÜLTÜR VE İNANÇ BİRLİĞİ, HOŞGÖRÜ, ORTAK SEVİNÇ, ORTAK KEDER kısacası sevgi ve kader birliğine vesile olan, YOLLARI özellikle, “TÜRK YOLU” nu Emperyalist, sömürgeci, Vandal IRKÇI devletler ve milletlerin şerlerinden, tasallutlarından, tüm insanlık adına geçtiği güzergahlarda bulunan devlet ve milletleri koruyup kollamak insanlığın ortak görevleridir.
LONDRA’dan PEKİN’e, SİBİRYA’dan HİNT Okyanusuna kadar mevcut coğrafyada, Emperyalist, sömürgeci ve işgalci tavırlarına ve konumlanmalarına hız veren, ABD, RUSYA, ÇİN, İSRAİL ile birlikte bir takım AB Devletleri (FRANSA, ALMANYA, İTALYA, YUNANİSTAN) vb. Sömürgeci komünist, faşist yada ırkçı nazilere dur diyerek hep birlikte Huzurlu ve Zengin bir yaşam için, “TÜRK YOLU” nu koruyup onun sayesinde Ticaretlerin, İnsani yardım ve dayanışmaların artırılarak İNSAN HAKLARINA saygılı BARIŞ içinde “SAVAŞSIZ BİR DÜNYA” ya merhaba diyelim. Bu vesileyle, “Türklerin Birleştiği TÜRK YOLU” dergimiz adına,
tüm insanlık âlemi ve TÜRK-İSLAM ÂLEMİNE sağlıklı ve güzel günler diliyor,
Saygı ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.

Bir Cevap Yazın