Araştırma-Tarih

Keltler, Galatlar

Bir süre önce Türk – German bağlantısına değindim. Eski yunanın Keltoi ve Galatai dediği, onurlu, erdemli, cesur anlamını verdiği, bugünde Kelt ve Galat denilen Avrupa’nın en eski halkları üzerine bir kaç sözüm var. Avrupa kaynakları bunların madencilik, altın, gümüş, demir, bakır işçiliği, çanak-çömlek imali, dokumacılık, ziraat, şarapçılık ve de ticarette yetenekli olduklarını, yazıları olmadığını yazılı bir şey bırakmadıklarını yazarlar. Ticaret varsa, mutlaka yazı da vardır. Ben sadece dil verilerinden yola çıkarak, bu halkların Ön Türkler den sayılabileceğini düşünüyorum.
Keltler hakkında bir kitap yazan F. Lequenne, Alp sözünün keltçe olduğunu, yüce dağ anlamına geldiğini söyler. Bugün Alpen denilen dağ adının eski şekli Alpo olabilir. Buda Altay sözümüzün eski bir söylenişidir. Bizim Kert sözümüz. Avrupa’da Kerp olur. Yani TP denkliği vardır.
Arthur =Artur adının keltlerden hatıra olduğu söylenir. Avrupalılar anlamını bilmeden bunu isim veya soyadı olarak bolca kullanırlar. Sözün her iki hecesi de Türkçedir. Anlamı : “dürüst, namuslu, temiz ol, soylu davran” demektir. Atalarımız, emir, tavsiye ve vasiyet olarak, ikinci ve üçüncü şahıs emir kipi ile biten kelimeleri çocuklarına isim verirler. Bu binlerce yıllık gelenektir, hala da kullanırız. Erkal, Erdal, Ünal, Önal, Korkut (Oğuz destanlarının Bilge kişisi) gibi.
Peki Artur’un Türkçede yansıması var mı? Elbette! Ancak Türkçe Temiz Soylu kavramı yerine, yani Ar yerine Er i kullanır.
Türkler eskiden İstek, Tavsiye ve Vasiyette basit emir kalıbını gıl/gil eki ile pekiştirirdi, Bu ek kılmak Eylem adından türemiş olmalıdır.
Yani Tur yerine Turgıl denir, Buna göre söz Erturgıl olur. Bu, söylenişi zor bir sözdür. Söz içinde seslerin yer değiştirmesi devreye girer
Erturgıl “Ertugrıl” “Ertugrul” Ertuğrul olur. Bu bize eski Türkçeden hatıradır. Erkek adı olarak kullanırız. Anlamı da: yiğit soylu davran, adam gibi adam ol. Bundan daha güzel vasiyet ve adlandırma olur mu?
Bugün batı dillerinde sıkça kullanılan, Keltçeden hatıra olduğu sanılan Alberto, Ronaldo, Roberto, Esmeralda gibi isimler Aldı- Verdi < Berti sözleriyle üretilmiş gibi duruyorlar.
Kök dilin O sesi zaman içinde O > U > I olabilir. Ron sözü, Almancada Ruhm olur, yani O > U ve N > M kayması vardır. ÜN anlamındadır. Altun sözü Altın, yani U > I kayması olur. Keltçenin Aldo, Berto, Ron sözleri, Türkçede aldı, verdi, ün olur. Elaldı, Eraldı, Önaldı, Ün Aldı, Ün Verdi, Tanrıverdi, gibi isimlerle bu geleneği şimdide sürdürüyoruz. Kelt ve Galat sözlerinin aslı Kelet ve Kalat’dır. Eski çoğul ekleri et/at kalkarsa geriye temiz türkçe Kel, Kal sözleri kalır. Gelenler ve de Kalanlar gibi zıtlığı ifade ederler. Tıpkı YORUK ve TURUK zıtlığı gibi. Bunlar zamanla Yörük ve Türük > Türk olur. Roma öncesinde Fransa’nın eski halkına Kal > Gal, ülkeye de Galya denirdi.
Sanırım bu veriler bile onları Türksoylu saymaya yeterlidir.
Osman Sertkaya

Bir Cevap Yazın