Eğitim

Tarih boyunca Türklere karşı Yapılan SOYKIRIMLAR

– Norveçliler 1920-1930 yılları arasında NORDİK ırkının ağırlığını korumak için göçmenleri yani TÜRKLERİ (Tater) kızlarını zorla kısırlaştırdılar.
– İngilizler 1912-1974 arasında Kıbrıs’ta egemenliği için Rumların ENOSİS ve Türkleri katline göz yumdu.
– 1912 yılında Rumlar Kıbrıs’ın 35 yerinde Türklere ait cami, iş yerleri ve evlerini yaktılar ve Türklere soykırım yaptılar. EOKA mensubu Rumlar 30 Türk köyünü yaktılar. 1963 yılında 130 Türk köyünü yaktılar. 25 bin Kıbrıslı Türk evlerini terk etti.
– 1923 yılında Lozan’da imzalanan Türk-Rum azınlıkların karşılıklı mücadelesi sonrası; Batı Trakya’da 1923’ten sonra Yunanistan etnik ve küresel soykırım yaptı.
– 1970-1989 arasında Bulgaristan, Türkleri Bulgarlaştırma adı altında 2 milyon Türk’e ve Türk asıllı Pomaklara ve çingenelere karşı soykırım yaptı.
– 1944 yılında Rus askerleri Çeçen-İnguş-Karaçay-Malkarlar-Ahıska ve Kırım Türklerini Stalin’in emri ile trenlere bindirerek Sibirya ve Kazakistan’a sürgün etmiş ve bu sürgünde 500 bini aşan Müslüman Türk yollarda ölmüştür.
– Sovyetler Birliği komünist rejim döneminde Türk soyundan gelen milyonlarca Müslüman Türk’e soykırım yapmıştır.
– ABD işgal güçleri Irak Felluce’de 1500 Müslüman-Türke soykırım uygulamıştır. Ayrıca çürümeye terk etmiş ve cesetler köpeklere atılmıştır ve Felluce’den de 350 bin kişi bölgeden sürüldü.
– (Osmanlı-Genel Kurmay-Türkiye Devleti ve Azerbaycan) arşivlerine göre 525 bin Müslüman Türk, (sivil, yaşlı, kadın ve çocuk) Ermeni çetelerince soykırım yapılmıştır.
– Ermeni teröristleri 1973-1994 arasında 34 kamu görevlimizi şehid etmiştir.
– 8 Mayıs 1945 günü 45 bin Cezayirli Türk-Müslüman bayrakları ile caddelere döküldüler ve Fransa hepsini katletti. 1962 yılına kadar Fransa 2 milyon Cezayirliyi katletti. Ayrıca onbinlerce Cezayirli hapishanelerde çürüdü.
– Rusya’da Jozef Stalin 1934-1939 arasında 13 milyon Türk’e soykırım yapmıştır.
– Mao Tze Dong (Çin) 1966-1969 arasında kültür devriminde çoğunluğu Türk olan 11 milyon insanı katletti. Toplama kamplarındaki ölü ve kayıp sayısı belli değil. Halen Çin devleti bu politikayı Türkler üzerinde Soykırım derecesinde sürdürmektedir.
– Menghitsu, Etiyopya’da 1.5 milyon Türk’e soykırım yapmıştır.
– Leonid-Brezhnew Rusya, Afganistan’da 1979-1982 arasında 1 milyonun üzerinde Özbek, Türkmen Türk’e soykırım yapmıştır.
– Cezayir’de sadece 1954-1962 arasında Charles De Gaule iktidarında 1 milyon Cezayirli (Osmanlı bakiyesi) Türk’e soykırım yapmıştır
– İtalya diktatörü B. Mussolini Yugoslavya ve Etiyopya’da 300 bin Türk’e soykırım yapmıştır.
– S. Miloseviç Yugoslavya’da tamamı Türk ve Akraba topluluklarına mensup 1992-1996 arasında 300 bin kişiyi katlederek soykırım yaptı. Kayıpların sayısı belli değil, 100 bine yakın kişi göç etti.
– Kıbrıs 1912-1974 arsı 25 bin Türk, İngiliz ve Rumların zulmü ile göç ettiler. Ve binlerce Türk’e soykırım yaptı.
– Balkan Savaşında 3 milyonun üzerinde Türk Müslüman soykırıma uğradı.
– İspanyollar 1500’lü yıllarda milyonlarca Müslümanı ve yüzbinlerce Yahudiyi ateşte yakarak öldürdüler. Osmanlı Müslümanların bunlara gemilerle kuzey Afrika’ya ve 500 bin Yahudiyi Osmanlı topraklarına kabul ederek soykırımdan kurtarmıştır.
– 1816—1917 arasında Ermeni milisler sadece Anadolu’da 500 bin Türk’e soykırım yapmıştır.
– 1995 yılında sadece Srebnenitsa şehrinde Sırplar, Hollanda barış gücünün, İngiliz ve Fransız üst rütbeli subayların desteği ve izni iler 8 bin Müslümana soykırım yapmıştır
– Yunanlılar bağımsız olunca Türk katliamını soykırım derecesinde Girit’te Türk’e soykırım yapmıştır.
– Çarlık Rusya’sının Kafkasya’da Müslümanlara yaptığı soykırım ve Müslümanların Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göçü tarihin en korkunç hadiseleridir.
– Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırımı artan şiddette devam etmektedir.
– Çin seddi inşa edildiği tarihte Türklerin sayısı Çinlilerden fazla idi. İnsanlık tarihinden bu yana dünyanın her köşesinde Türklere soykırım ve katliamlar yapıldığının belgesidir.
– 1911-1918 arasında Osmanlı 7 milyona yakın kişiyi savaşlarda kaybetti.
– Keşmir’de 1947’den bu yana katledilen Türk ve Müslüman sayısı 100 binlerin üzerindedir. Halen devam etmektedir.
– ABD’li tarihçi MC. Carty “Ölüm ve Sürgün” adlı eserinde 1821 ile 1922 yılları arasında 5 milyondan fazla Müslümanın Balkan ülkelerinden sürgün-tehcir edilmiştir.
– ABD’li tarihçi MC. Carty “Ölüm ve Sürgün” adlı eserinde 5.5 milyon Müslümanın ise soykırıma uğradıklarını ya da açlıktan ve hastalıktan hayatlarını kaybettiklerini belirtmiştir.
– ABD’li tarihçi MC. Carty “Ölüm ve Sürgün” adlı eserinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında (93 Harbi) 1.5 milyonu Müslümanın Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine göç etmek zorunda kalmıştır, Sürgün esnasında hayatını kaybeden ve soykırıma uğrayanların sayısı ise eski nüfusun yüzde 17’sine tekabül ediyordu.
– Birinci Dünya Savaşı sonrası soykırımlar: Kafkasya’daki diğer bir sürgün de Stalin döneminde 1944 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu sürgün Kafkasya’dan Kazakistan’a, Özbekistan’a ve Sibirya’ya olmuştur. Sürgünden etkilenmeyen hiçbir Kafkasyalı Müslüman yok gibidir. İnsanlar birkaç saat içerisinde askeri birliklerin zorlamasıyla tren vagonlarına bir mal gibi yüklenmişler, yemeden, içmeden günlerce yolculuk yapmaya zorlanmışlardır. Sadece Çeçen ve İnguşlar bu yolculuğa 750 bine yakın nüfuslarıyla başlamışlar fakat 1957 tarihinde 400 bin kişi ile dönebilmişlerdir.
– ABD’li tarihçi MC. Carty “Ölüm ve Sürgün” adlı eserinde 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkasya sürgününün zirveye ulaştığı tarihtir. Şeyh Şamil’in başkaldırısının son bulması ardından artan baskılar soykırıma varan bir sürgünle neticelenmiş ve 2 milyona yakın Kafkasyalı bu soykırımın konusu olmuştur. Ayrıca sürgün edilen insanlarında ancak yarısı hayatta kalabilmiştir.
– 1917 Balfour Deklerasyonu ile İngilizler tarafından Yahudi göçüne resmen izin verilmesinin ardından Filistin topraklarında başlayan soykırım 1948 tarihinde İsrail devletinin kurulmasıyla daha sistematik hale gelmiştir.
– Arakan, Burmalı Budist yönetimce 1937 yılından beri soykırımlarla kavrulmaktadır. Bu tarihte İngiliz yönetimindeki Hindistan’dan ayrılan Burma’da Budist askeri cuntanın tek hedefi Müslüman Arakanlılara da soykırım yapılmıştır.
– 1954-62 yılları arasında Fransa, Cezayir’de bir milyondan fazla Cezayirliye soykırım yapmıştır. 132 yıldır devam eden işgal sürecinde soykırıma uğrayanların sayısı ise bunun birkaç katıdır.
– Diğer bir önemli nokta da Çeçenistan’dır. Çeçenistan’da 1994 yılından beri üç senelik barış dönemi dışında dokuz senedir devam etmekte olan katliamlar birkaç özelliğiyle dikkat çekicidir.
Soykırımlar karartmalar nedeniyle dünya gündeminden saklansa da aslında tüm dünya Çeçenistan’da neler olduğunu gayet iyi bilmektedir. Neticede bu zillet, zulüm, soykırımlar, açlık, kıtlık ve cehalet nasıl sona erer sorusunun cevabı;

Bir Cevap Yazın